O NAS

ELPOLAB Sp. z o.o. jest Akredytowanym Laboratorium Chemicznym. Firma powstała w procesie wydzielenia Wydziału Chemicznego w wyniku restrukturyzacji Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w lutym 2003r. Przedmiotem działalności gospodarczej laboratorium są: pobieranie próbek, badania paliw i odpadów, wód i ścieków oraz kontrola chemiczna procesów technologicznych. Siedzibą Laboratorium jest Teren Elektrowni Połaniec S.A.- Grupa ENEA Wytwarzanie . Firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 144298.

Regon: 292698646
NIP: 866-16-01-427
Kapitał zakładowy, w całości opłacony w wysokości 250 000 PLN
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Połańcu: 88 9425 0008 0000 9999 2000 0001

Dane kontaktowe

  •   15 865 61 14
  •   Zawada 26, 28-230 Połaniec
  •   sekretariat(at)elpolab.pl
  •   info(at)elpolab.pl - oferty badań
  •   www.elpolab.pl


141

Metod Badawczych

35000

Pobieranych rocznie próbek

135000

Wykonywanych rocznie analiz

40

Lat doświadczenia

GALERIA

Poznaj Naszą pracę.