Głównym profilem działalności firmy ELPOLAB są usługi realizowane na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A.  w zakresie badań związanych z kontrolą chemiczną paliwa, odpadów, wód i ścieków oraz układów technologicznych Elektrowni Połaniec S.A.

Wykonujemy również analizy na zlecenie dla klientów zewnętrznych. Większość naszych badań jest akredytowanych (patrz Oferta/Akredytacja). Przyjmujemy zlecenia jednorazowe i zlecenia stałe. Analizy wykonujemy w bardzo atrakcyjnych cenach z zakresu podanego poniżej. O szczegóły proszę pytać telefonicznie lub najlepiej e-mailowo (zakładka Kontakt). Zapraszamy do skorzystania naszej oferty!


Badania są wykonywane w następujących zakresach:
 1. Parametry jakościowe paliw

  • węgla kamiennego
  • biopaliw stałych
  • stałych paliw wtórnych
  • oleju opałowego
 2. Kontrola procesów technologicznych

  • uzdatniania wody
  • oczyszczania ścieków
  • odsiarczania spalin
  • odazotowania spalin
 3. Addytywów i minerałów

  • gipsu
  • kamienia wapiennego
  • kaolinitu
  • osadu
  • piasku
 4. Odpadów paleniskowych

  • popiołu
  • żużla
  • mieszaniny popiołowo-żużlowej
 5. Olejów i środków smarowych

 6. Wód i ścieków

 7. Badania radioaktywności naturalnej